Torsdag ble det klart at både påtalemyndigheten og tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard anker overgrepsdommen fra Eidsivating lagmannsrett.

Dersom Høyesterett støtter Øygard i at det har vært gjort saksbehandlingsfeil under rettssaken, vil saken bli sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Rune Øygard sa i et intervju med NTB rett etter at dommen falt at han hadde fått en rekke tips og nye opplysninger som kunne kaste nytt lys over overgrepssaken hvis den fikk en ny runde i retten. Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, støtter dette.

— Det kommer hele tiden opplysninger inn i denne saken. Jeg har aldri tidligere opplevd en sak hvor jeg har fått så mange henvendelser fra privatpersoner som ønsker å legge fram ulike faktaopplysninger. Jeg har foreløpig ikke fått gått inn og vurdert gehalten i disse opplysningene, men hvis dommen blir opphevet, kan det bli aktuelt å bringe fram eventuelle nye opplysninger som har kommet til, sier Larsen til NTB.