Tror fortsatt på amerikansk klimalov

Tross utbredt pessimisme mener flere ledende demokrater at arbeidet med en ny amerikansk klimalov er på god vei.