Glede blant libyere i Norge

Libyere i Norge er i himmelen over nyheten om Gaddafis fall, sier Nasserdin Abdol Zetouy.