Fortsatt fri import av strutsekjøtt

Regjeringen har besluttet å opprettholde dagens ordning med fri import av strutsekjøtt fra fattige land.