Tar advarslene alvorlig

Helseminister Tore Tønne vil ikke sette i verk spesielle tiltak for å hindre smittefare ved behandling av pasienter i utlandet.