NHO: -Tilfreds med at politikerne handlet raskt

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er fornøyd med at konjunkturavgiften for næringsbygg fjernes.