Vurderer norsk kystpoliti

Arbeiderpartiet vurderer å flytte ansvaret for sikkerhet, ulykkesberedskap og berging etter ulykker fra Sjøfartsdirektoratet til Kystdirektoratet. Resultatet kan bli et kystpoliti for hele kysten etter mønster av US Coastguard.