- Forspilte sjanse

Statsminister Kjell Magne Bondevik mener aktivistene forspiller en viktig sjanse til å bli hørt gjennom sin boikott av Verdensbank-konferansen.