Sommeren to uker lengre

Sommeren er blitt to uker lengre på 30 år. Det slår forskere ved Planteforsk fast, etter å ha studert klimaet og plantenes utvikling i denne perioden.