DNA- bevisene smuldret vekk

Politiets DNA-bevis fra åstsedet i Baneheia smuldret bort. Den første muntlige meldingen til politiet i Kristiansand ga grunnlag for større optimisme enn da den skriftlige fremstillingen ble mottatt.