Dyp familiesplittelse blottlagt i retten

Først forklarte Sverre Kirkemo seg slik at aktor til slutt spurte hvordan han kunne si så mye ufordelaktig om datteren Veronica.