UDI gransker 38 Tune-saker

Utlendingsdirektoratet (UDI) innkaller til tilleggsintervju i 38 av sakene som advokatfullmektig Terje Tune var involvert i.