Boplikt negativt for bosettingen

Oslo: Den sterke reguleringen av landbrukseiendommer i Norge - med prisregulering og boplikt - har ingen positiv virkning for bosettingen, viser en rapport fra Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Norges Landbrukshøgskole.