Importerte storfekadavre

Hundrevis av tonn kadavre og slakteavfall av storfe er importert fra Sverige de siste to årene. Kadavrene er ofte selvdøde storfe, og er brukt i kjøtt- og beinmelproduksjon. Melet er solgt til land i EU.