Studenter ved universitetene er tregest

Studentene ved de fire universitetene er klart mindre effektive enn sine kolleger ved høyskolene.