99 dødsfall kan skyldes bivirkninger

99 mennesker kan ha dødd av bivirkninger av legemidler i fjor, viser tall fra Legemiddelverket.