Må stanse utslippene i 2005

Miljøvernminister Børge Brende (H) sier utslippene av alkylfenoler skal stanses innen 2005.