Juryen skal svare på 10 spørsmål

Juryen i Agder lagmannsrett skal svare på ti spørsmål i løpet av tirsdag.