- Kan gå ned 25.000 kroner i løn

NSB-leiinga krev at konduktørar og lokførarar går ned 25.000 kroner i årsløn og mister tenestepensjonen, i følgje Jernbaneforbundet.