Sjekker om kjønn avgjør helseklager

Statens Helsetilsyn vil undersøke om, og i hvilket omfang, kjønn har betydning for utfallet av klagesaker mot behandlere i helsevesenet.