Høybråten favoritt til å overta

Helseminister Dagfinn Høybråten blir utpeika som klar favoritt til å overta etter Valgerd Svarstad Haugland. Somme peikar også på parlamentarisk leiar Jon Lilletun.