Falsk nødmelding fra SAS-fly

Nødsignalene fra flyet i området rundt Ringerike, viser seg å være en feilmelding. Hovedredningssentralen trodde signalene kom fra et militærfly, mens de i virkeligheten stammet fra en SAS-maskin på treningstur.