Medisin, psykologi og veterinær endres ikke

Medisin, psykologi og veterinærstudiet skal ikke omfattes av den nye ordningen for gradering innen høyere utdanning, som skal gi studentene en bachelorgrad etter tre år og en mastergrad etter fem år.