- Full siger

Det blir inga straffesak mot Viksveen. Tre dagar før han fyller 62 år la riksadvokaten i dag vekk saka, «etter bevisets stilling». Avgjerdsla er eit knusande nederlag for Politiets overvakingsteneste.