Planlegg psykologisk krigføring

Forsvarsdepartementet har utarbeidd planar for bruk av psykologisk krigføring mot ein fiende. Planane omfattar også kontroversielle verkemidlar overfor det norske folket.