Homser får ha KrF-tillitsverv

Homofile samboende kan ha tillitsverv i Kristelig Folkeparti. Forutsetningen er at de erklærer seg som kristne.