- Helsepersonell må vise politiattest

Stortingets justiskomité vil ha vurdert om helsearbeidere må legge fram politiattest i forbindelse med ansettelse dersom de skal arbeide med barn.