Færre sauer tatt av rovvilt

Fredet rovvilt gjør mindre skade i saueflokkene i Norge. I Hordaland og Sogn og Fjordane er tallet på rovviltskader gått kraftig ned fra i fjor.