• Retten til egen kropp må veie tyngst, mener likestillingsombudet.

Regjeringens forslag om å la fastleger få mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort er en trussel mot kvinners ubestridte rett til selvbestemt abort, mener likestillingsombudet.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik presenterer fredag ombudets høringsuttalelse om reservasjonsforslaget, og ombudets råd til regjeringen er klinkende klart:

— Trekk forslaget, sier Ørstavik til Dagsavisen.

Rett til egen kropp

Hun understreker at retten til selvbestemt abort fram til tolvte svangerskapsuke er en del av kvinners rett til likeverdige helsetjenester.

— Kvinners uinnskrenkede rett til selvbestemt abort er en av de aller viktigste likestillingsseirene. Ja, mange mener viktigere enn stemmeretten. Retten til å kontrollere egen kropp må veie tyngst i alt likestillingsarbeid, sier hun.

Regjeringens kontroversielle forslag om reservasjonsmulighet for fastlegene er ute på høring og svarfristen er satt til 30. april.

23 av 30 er mot

Av de 30 høringssvarene som har kommet inn så langt, går 23 mot forslaget, ifølge Aftenposten.

Blant disse er fem kommuner som i sine høringssvar skriver at de ikke vil ansette fastleger som ønsker å reservere seg. Ni kommuner sier nei til forslaget, men uten at de signaliserer at de ikke vil tillate fastlegekontrakter med mulighet for reservasjon.

Fjaler kommune i Sogn og Fjordane er blant de fem kommunene som vil nekte reservasjonsfastleger.