Landsstyret fikk fredag servert et benkeforslag på eksstatsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Det ble trukket like etterpå, da partiets generalsekretær Knut M. Olsen opplyste at Kleppa ikke ønsker å lede valgkomiteen, fordi hun mener det ikke lar seg gjøre samtidig som hun jobber som fylkesmann i Rogaland.

Dermed var døren vidåpen for Riis-Johansen, som er fylkesordfører i Telemark.

Han var stortingsrepresentant i årene 1993-1997, landbruksminister fra 2005 og olje— og energiminister fra 2008 til 2011.

I tillegg til Kleppa, som blir menig medlem i valgkomiteen, får Riis-Johansen med seg følgende personer i valgkomiteen:

Knut J. Herland fra Østfold, Eli Blakstad fra Oppland, Kari Anne Sand fra Buskerud, Ole Magne Omdal fra Aust-Agder, Nils R. Sandal fra Sogn og Fjordane, Bjørn Arild Gram fra Nord-Trøndelag, Ann Sissel Enoksen fra Troms og Erling Laugsand fra Senterungommen.

Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling senest 20. mars. Partiet samles til ekstraordinært landsmøte på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 7. april for å velge partileder, to nestledere og et landsstyre med seks faste medlemmer og seks varamedlemmer.