— Det har vært en vill vekst i antall studieprogram, sier Lund til Dagsavisen.

Hun viser til at det i dag finnes over 1.000 studieprogrammer på høyskole- og universitetsnivå. Det er for mange. Det er bedre at utdanningsinstitusjonene spesialiserer seg, mener hun.

— Alle kan ikke drive med alt, slår hun fast.

Hun viser til at det for eksempel er 20 institusjoner som tilbyr lærerutdanning, men mener nivået kanskje burde være sju, slik som i Finland.

— Da kunne du gjort de sju bedre enn det du klarer når du har 20, sier Lund.

NHO-sjefen får støtte fra Norges Studentorganisasjon (NSO), som mener det er stort behov for arbeidsdeling mellom institusjonene.

— For eksempel er det mellom 35 og 41 økonomi- og administrasjonsutdanninger i Norge. Det er omtrent to i hvert fylke, sier NSO-leder Ola Magnus Rydje.

Han mener dette utgjør et problem fordi Norges fagmiljøer ikke har stor nok kapasitet til å håndtere mengden.