Flygerkonflikten tok en dramatisk vending da Norwegian-sjef Bjørn Kjos på den sjette dagen av streiken kunngjorde at samtlige streikende skandinaviske piloter nå får nye arbeidsgivere.

Norwegian Air Norway (NAN) skal heretter kun være et selskap med flymaskiner og lisenser. Pilotene overføres til de nyopprettede selskapene Pilot Services Norway, Pilot Services Denmark og Pilot Services Sweden.

— Umulig

Parat – der pilotforeningen er tilsluttet – avviser omorganiseringen som brudd på spillereglene. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener at Kjos nå bryter alle regler.

— Bjørn Kjos kan ikke gjøre det han nå har gjort. Som arbeidsgiver har han ikke myndighet til å bestemme over arbeidstakere mens de er i streik. De er jo midlertidig løst fra sitt arbeidsforhold, sier Skjæggerud.

Parat ser på omorganiseringen som et forsøk på splitt og hersk-taktikk.— Dermed fremstår dette som et forsøk på å omgå hele streikeretten. Målet til Kjos har vært å splitte pilotkorpset i Skandinavia, og det har han nå forsøkt å gjøre ved å hive dem ut av datterselskapet NAN og inn i tre nyetablerte datterselskaper, sier Skjæggerud.

Kjos: Juridisk holdbart

Bjørn Kjos understreker overfor NTB at han har fått forsikringer om at han er på juridisk trygg grunn når han splitter opp gruppen av skandinaviske piloter. Han ser ingen grunn til å frykte at det omstridte grepet skal få et etterspill i rettsvesenet.

— Vi har selvsagt hatt juridisk kompetanse inn i dette. Jeg har ikke noen mulighet til å vurdere det juridiske selv, men vi har fått klar beskjed om at vi er på juridisk trygg grunn, sier Kjos til NTB.

Tonen mellom partene i streiken er om mulig enda mer uforsonlig etter at styret vedtok å etablere tre underselskaper – i Norge, Sverige og Danmark – hvor pilotene skal bli ansatt. I konsernledelsen mener man at styringsretten gir rett til å virksomhetsoverdra noen som er i streik.

— Det er liten tvil hos oss om den juridiske holdbarheten i dette, sier Kjos.

Får med seg avtaler

Kommunikasjonssjef Anne-Sissel Skånvik understreker at alle avtaler og rettigheter overføres til de nye selskapene. Omorganiseringen er nødvendig for å unngå en konkurs i NAN, mener Skånvik.

— Vi er helt uenig i påstanden om at dette er forsøk på fagforeningsknusing. Streiken fortsetter jo. Når det gjelder medvirkning, har vi invitert til fem drøftelsesmøter – uten at Parat har ønsket å møte. Men alle spilleregler er fulgt, sier Skånvik.

Avviser trusler

Norwegian opplyste torsdag at over 100.000 reisende så langt er berørt av konflikten.

I forkant av oppsplittingen av pilotenes selskap utspilte det seg en opphetet ordveksling mellom partene.

Først sendte Norwegian ut en melding der pilotene ble bedt om å stille til nye forhandlinger umiddelbart. «Nok er nok» og «nå starter nedtellingen» het det i uttalelsen.

— Som å få en pistol mot hodet, før man ledes inn på et rom for å signere noe som de har bestemt. Totalt useriøst, repliserte Skjæggerud til NTB.

Kjos avviste denne fremstillingen da han litt senere møtte pressen.

— De fikk en mulighet til å forhandle på overtid. Dette er det motsatte av en trussel, sa han.

Sympatistreik

Samtidig som pilotkonflikten fremstår som stadig mer fastlåst, varslet Serviceforbundet i Danmark at de vurderer å ta ut 3000 medlemmer i sympatistreik.

Serviceforbundet er del av den danske hovedorganisasjonen LO, som neste uke vil diskutere om flere medlemmer skal tas ut i sympatistreik.

Her hjemme var LO torsdag kveld med på en felles uttalelse sammen med YS og Unio der respekt for spilleregler ble vektlagt. Uttalelsen var forfattet før omorganiseringen av NAN.