Henrykte leger og restaurantarbeidere

Regjeringen og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet står sammen i kampen for røykfrie serveringssteder. Det er høyst usikkert om de får viljen sin.