- Norsk skipsfart knuses

Regjeringen høster storm etter beslutningen om å godta utenlandsk arbeidskraft i norsk kysttrafikk. Sjømannsforbundet truer med havneblokader, og vil mobilisere hele fagbevegelsen.