Snart madrass til kyrne

Madrasser til alle kyr, løsdrift for griser og mindre bruk av forsøksdyr. Sirkuspublikum kan se frem til elefanter også kommende sesong.