Orderud-arv kan gå til skifteretten

Innen 6. januar må slektningene etter Marie Orderud gå til skiftesak dersom de ønsker å påberope seg arveretten til Orderud gård. Vinner de, kan Per Orderud likevel få beholde gården.