Petersen krever israelsk tilbaketrekking

Utenriksminister Jan Petersen slutter seg til andre europeiske ledere som krever at Israel øyeblikkelig opphever blokaden rundt Yasser Arafats kontorer i Ramallah.