Nordhus og Vogt får oppreising

Staten må betale nær to millionar kroner etter å ha inngått forlik med valdsforskarane Gunnar Nordhus og Edvard Vogt.