Kirken taper på etikk

Kirkens fond har gjort det skarpt i markedene. Unntakene er de etiske plasseringene. Så langt har de vært et tapssluk.