Høyt kraftforbruk første halvår

En kald vinter økte kraftforbruket i Norge med 4 prosent i første halvår. Hittil i år har vi importert 3,9 milliarder kilowattimer.