KrF lover kamp for kontantstøtten

Valgerd Svarstad Haugland lover at Kristelig Folkeparti vil kjempe for dagens kontantstøtteordning med nebb og klør.

Publisert Publisert

SVEIN KRISTOFFERSEN, NTB Oslo

— Dersom Arbeiderpartiet foreslår å fjerne kontantstøtteordningen, blir det en kontantstøttevalgkamp, lovet partileder Valgerd Svarstad Haugland etter mandagens sentralstyremøte.

Hun sier at evalueringen som er foretatt viser at ordningen fungerer bra, og at motstanden mot ordningen var mindre enn hun ventet.

KrF mener også at forslaget fra Senterpartiet om at bare hjemmeværende skal få kontantstøtte, er en langt dårligere ordning enn den som gjelder i dag.

Selv om Svarstad Haugland mener at ordningen er god, ser hun ikke bort fra at partiet kan være åpen for endringer. Målsettingen er i første omgang å trappe opp ordningen slik at den blir lik den offentlige støtten i barnehagene. Hun mener også at argumentasjonen for kontantstøtten er sterkest for de med barn under tre år, og at det derfor er viktigere å satse på de minste barna heller enn å utvide ordningen til flere årskull.

Usikkerhet - Aps signaler om at evalueringen av kontantstøtten skal brukes til omkamp om selve ordningen skaper stor usikkerhet for over 84.000 barn og deres foreldre, mener Svarstad Haugland.

Hun understreker at eventuelle forbedringer og justeringen av ordningen vil KrF gjøre med de partier som er for kontantstøtten, og ikke med dem som ønsker å fjerne ordningen.

Svarstad Haugland mener at evalueringen gir et feil bilde av ordningen. Hun sier at ordningen har gitt mer tid for barn og foreldre og dermed gjort noe med den såkalte tidsklemma.

— Når Ap viser til at kontantstøtten har gitt en og en halv time mer tid mellom foreldre og barn, er det et gjennomsnitt for alle som mottar kontantstøtte. Dette betyr at for mange er det en langt større økning av tiden barn og foreldre får sammen, sier KrF-lederen.

Fornøyd med Sp At Senterpartiet ønsker endringer i kontantstøtten, tar Svarstad Haugland med stor ro. Hun viser til at Sp i utgangspunktet sa nei til kontantstøtte, men gikk med på ordningen i løpet av forhand-lingene om programmet for sentrumsregjeringen. Derfor er det, ifølge KrF-lederen, et fremskritt fordi Sp nå ikke avviser kontantstøtten.

Sps løsning om at bare hjemmeværende skal få kontantstøtte har hun likevel lite til overs for.

— Å innføre krav om at foreldrene skal være hjemme med barnet vil stride mot prinsippet om valgfrihet og føre til et stort og kostbart byråkrati for å kontrollere dette, sier Valgerd Svarstad Haugland.

GIR IKKE OPP: KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland forsvarte kontantstøtten med nebb og klør etter KrFs sentralstyremøte mandag. Til v. Einar Steensnæs.(FOTO: KNUT FALCH, SCANPIX)

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Kraftig vind stopper to fergesamband

  2. Norge har inngått korona-avtale med IMF

  3. Medietilsynet: TV 2 har brutt krav som allmennkringkaster

  4. 27 pasienter døde etter feilmedisinering på sykehus: – Mange kunne vært reddet

  5. Branns kaptein: – Vi vet at vi har skuffet hele Bergen

  6. – Ytringsfriheten blir satt til side ved UiB