KrF lover kamp for kontantstøtten

Valgerd Svarstad Haugland lover at Kristelig Folkeparti vil kjempe for dagens kontantstøtteordning med nebb og klør.