Politisk tautrekking

Regjeringens tanker om fremtidens forsvar vil vekke politisk strid - primært om de økonomiske rammene.