Stortinget økte pensjonene

Stortinget vedtok mandag å øke grunnbeløpet i folketrygden med 2.270 kroner med virkning fra 1. mai.