-Mindre renteøkning enn fryktet

Bergen: -En renteøkning vil komme, men den kan bli mindre på grunn av innstrammingen i revidert nasjonalbudsjett enn den ellers ville blitt, sier Karl Johan Haarberg, senior makroøkonom i Christiania Markets til NTB.