«Rock Mot Rus¤ beholder pengene

Oslo: «Rock Mot Rus¤ i Andøy kommune i Nordland beholder sin støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet på 70.000 kroner.