Kommune-Norge mot Sellafield

De radioaktive utslippene fra Sellafield skaper uro i norske kystkommuner. Nå oppfordrer Kommunenes Sentralforbund (KS) sine britiske søsterorganisasjoner om å arbeide aktivt for å stoppe utslippene fra atomgjenvinningsanlegget.