Kritiserer UD i Vardøradar-saka

Sivilombodsmannen rettar klar kritikk mot Utanriksdepartementet for å ha nekta Bergens Tidende dokumentinnsyn i saka om den omstridde radaren i Vardø.