Flere skal få enerom

Regjeringen utvider eneromsreformen, og kvaliteten på eldreomsorgen skal heves.