Gjenvalg i sentralstyret

De ventede utskiftningene i sentralstyret i Fremskrittspartiet kom ikke da partiet i dag foretok sine valg. Både Åse Schmidt fra Vest-Agder, Einar Endresen fra Rogaland og Inger Marie Ytterhorn ble gjenvalgt, slik valgkomiteen hadde gått inn for.